Landing page là gì?

Landing page : Trong Marketing online, được coi là trang đích đến, là một trang xuất hiện khi có một khách hàng tiềm năng click chuột vào một mẩu quảng cáo hay đường link kết quả của một công cụ tìm kiếm.

Trang này thường thể hiện phần mở rộng của một đoạn quảng cáo và được tối ưu hoá các từ khoá hay cụm từ khoá giúp các Search Engine dễ dàng chỉ mục.

Ví dụ, khi bạn SEO trang seo123.vn, từ khóa là dịch vụ seo và URL để SEO là  http://www.seo123.vn thì Trang http://www.seo123.vn này được gọi là một landing page.

thien loc
  • bcg.edu.vn
  • www.hanoivoyage.com
  • cheappay.vn
  • shopcuatui.vn
  • aocuoiely.com